مبانی علوم حیوانات آزمایشگاهی (با تأکید بر جوندگان آزمایشگاهی)

  • تالیف: دکتر محمدحسن اصغری وسطی‌کالئی، ابوالفضل خیمة، دکتر غزاله حاجموسی، علیرضا نعمتی
  • ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
  • نوبت چاپ: اول/1392
  • ویراستار: -
  • شابک: 9-8-92587-600-978
  • سایر مشخصات: -
+ موارد بیشتر - بستن