• دبیر علمی: دکتر فیروزه احمدی                           دبیر اجرایی:  مریم جوام

  سرفصل دوره:

  روش شناسي (متودولوژي) تحقيق و آشنايي با انواع مطالعات پژوهشي 

  آشنايي با طرحنامه پژوهشي (پروپوزال)

  آشنايي با انواع مقالات علمي در حوزه مامايي

  آشنايي با نگارش مقاله اصيل پژوهشي

  آشنايي با انواع مجلات معتبر علمي در حوزه مامايي و نحوه ارسال مقاله (سابميت)                                                   

  ویژه:   دانشجويان يا دانش آموخته كارشناسي يا كارشناس ارشد مامايي
 • تلفن ضروری :021-23562177

 • ظرفیت: 50
 • تاریخ شروع دوره: 1402/03/21
 • تاریخ پایان دوره: 1402/03/21
 • ساعت شروع دوره: 13-16
 • نوع دوره: مجازی
+ موارد بیشتر - بستن

ظرفیت باقی مانده 46 نفر