به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان:

چهارمین وبینار بین المللی مشترک با حضور پروفسور Evelyn Elizabeth Telferاز دانشگاه ادینبورگ از کشور انگلستان و پروفسور مژده صالح نیا از دانشگاه تربیت مدرس تهران در روز یکشنبه پنجم مردادماه ۹۹ با عنوان In Vitro Oogenesis  برگزار گردید. در این وبینار تعداد ۳۱۵ نفر  از متخصصین و دانشجویان مرتبط با حوزه علوم تولید مثل ثبت نام نموده و ۲۸۴ نفر در سخنرانی حضور داشتند  و همچنین ۲۹۳ نفر بطور همزمان در لایو اینستاگرام معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان وبینار را دنبال نمودند و از مباحث آن استفاده نمودند. لازم به ذکر است که نزدیک به ۲۰ نفر از اساتید دانشگاه خزر، مالزی و هند در این ویبینار حضور داشتند.

در انتهای برنامه نیز سخنرانان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند همچنین در این وبینار فرآیند نظرسنجی آنلاین و صدور گواهی الکترونیک به اجرادرآمد.