شرکت در این وبینار برای تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته های دانشگاهی مجاز است.

  • تاریخ شروع دوره: ۸ بهمن ۱۳۹۹
  • مدت:  ۲ هفته (۸ جلسه)
  • ظرفیت:8 نفر
  • ظرفیت باقیمانده :0 نفر
  • تعداد ثبت نام ها:8 نفر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان
  • نوع برنامه : حضوری

توضیحات: شرکت کنندگان در این دوره  مطالب زیر را فرا می‌گیرند

مقاله نویسی و روش تحقیق (۸ بهمن)

بیوانفورماتیک (۹ بهمن)

تکنیک های جنین شناسی نر (۱۱ بهمن)

تکنیک های جنین شناسی ماده (۱۳ بهمن)

تکنیک های کشت سلول (۱۵ و ۱۶ بهمن)

تکنیک های مولکولی (۱۸ بهمن)

تکنیک های بافت شناسی (۲۰ بهمن)


ساعت شروع کلاسها: ۹ صبح


هزینه: ۱ میلیون تومان