شرکت در این دوره برای تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته های علوم پایه، زیست شناسی و پزشکی مجاز است.

  • تاریخ شروع دوره: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
  • مدت:  ۵ روز(۱۳لغایت ۱۸ اسفند)
  • ظرفیت:50 نفر
  • ظرفیت باقیمانده :35 نفر
  • تعداد ثبت نام ها:15 نفر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان
  • نوع برنامه : حضوری(با رعایت پروتکل ها)