معرفی

پژوهشگاه رویان در راستاي رسالت علمی- اجتماعی خود در ارتقاء سطح دانش و آگاهی عموم مردم، دانشجویان، محققین و متخصصین کشور، به موازات برنامه­ هاي پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی، توجه به آموزش و انتقال تجربیات کسب شده به محققان داخل و خارج از کشور را سرلوحه کار خود قرار داده است. لذا در برنامه راهبردي پژوهشگاه رویان، آموزش یکی از چهار محور اساسی بوده و اهمیت آن در پیشبرد اهداف سازمان، استراتژیک تلقی شده است.

همچنین در دنیاي امروز که عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات است، ضرورت بکارگیري این فناوري در کلیه علوم برکسی پوشیده نیست، بطوریکه مقوله یادگیري الکترونیک کاربرد روزافزون و گسترده­اي در زمینه آموزش یافته است. یادگیری الکترونیک، بدلیل مزایاي ویژه اي از قبیلِ قابل استفاده بودن در تمام ساعات شبانه روز، کاهش زمان هدررفته، کاهش هزینه­ها و افزایش بهره­وري، ایجاد ارتباط وسیع همزمان با فراگیران و کنترل بهتر فرآیند آموزش، فراهم شدن امکانات کار گروهی در محیط­هاي چندرسانه­اي، امکان برگزاري کنفرانس­هاي الکترونیکی و اجراي آن در کنار آموزش­هاي دانشگاهی، منجر به بهبود روش­ها و نتایج آموزش خواهد شد.

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید