شرکت در این وبینار رایگان بوده و پس از حضور غیاب به شرکت کنندگان گواهی بین المللی مشترک تعلق خواهد گرفت.

  • تاریخ شروع وبینار : 1400/02/06
  • ساعت شروع: 10:30 به وقت تهران
  • مدت: 1 ساعت
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان
  • نوع برنامه : وبینار آنلاین

سخنرانان این وبینار:

⚜با حضور Dr. Seyedeh Nafiseh Hassani  از کشور ایران

Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, Iran

با موضوع:

Mesenchymal Stem Cells as Therapeutics Tools In Regenerative Medicine


⚜با حضور Dr. Shigeki Sugii از کشور سنگاپور

Institute of Bioengineering and Nanotechnology, Singapore

با موضوع:

Redefining Differentiation Potentials of Adipose-Derived Stem Cells


⚜با حضور Dr. Mohsen Basiri از کشور ایران

Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, Iran

با موضوع:

The Healer Genes: A Perspective of Gene Therapy


⚜با حضور Dr. Shigeki Sugii از کشور مالزی

Advanced Medical and Dental Institute. Universiti Sains Malaysia, Malaysia.

با موضوع:

Tissue Regeneration and Repair of The Airways – The Challenges and Promises


⚜ با حضور Dr. Mohammad Kazemi Ashtiani از کشور ایران

Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, Iran

با موضوع:

Giving Life to A Smart Material


⚜با حضور Dr. Mohd Fauzi MH Busra از کشورمالزی

Centre for Tissue Engineering & Regenerative Medicine (CTERM)
Faculty of Medicine, University of Kebangsaan Malaysia, Malaysia

با موضوع:

Current Update on Natural-Based Functional Biomaterials for Tissue Engineering


جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

https://tinyurl.com/TESMAukm


این وبینار رایگان است. (فقط به نفراتی که در طول برنامه حضور داشته باشند گواهی بین المللی تعلق می‌گیرد)