شرکت در این وبینار برای تمامی دانشجویان زیست شناسی، علوم پایه، پزشکی و پیراپزشکی در هر مقطع تحصیلی مجاز است.

  • تاریخ شروع دوره: 1399/11/05
  • ساعت شروع: 18:00 به وقت تهران
  • مدت: 2 ساعت
  • ظرفیت باقیمانده :3 نفر
  • تعداد ثبت نام ها:80 نفر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان
  • نوع برنامه : وبینار آنلاین

سخنرانان این وبینار:


با حضور پروفسور محمد علی صدیقی گیلانی از کشور ایران

Professor of Urology, Department of Andrology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran
با موضوع:
Cancer and Male Infertility

⚜با حضور Prof. Claus Yding Andersen  از کشور دانمارک

Professor of Human Reproductive Physiology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark

با موضوع:
Prepubertal Testis Tissue Cryopreservation and Transplantation

⚜با حضور Dr. Hooman Sadri-Ardekani از کشور آمریکا

Assistant Professor of Urology, Pediatrics, Pathology & Regenerative Medicine Director of Male Fertility Research Program Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem, N.C, USA

با موضوع:
Spermatogonial Stem Cell Preservation and  their Long-term Culture


دبیر علمی: دکتر مریم هزاوه ای


هزینه این وبینار

متخصصین و دارندگان مدرک دکترای تخصصی: 120 هزارتومان

فارغ التحصیلان تمامی رشته ها: 80 هزارتومان

دانشجویان: 65 هزارتومان

توجه: صدور گواهی مستلزم طی کردن مراحل زیر است.

مراحل دریافت گواهی:

1- ثبت نام در سایت معاونت آموزشی، پرداخت هزینه و دریافت ایمیل ثبت نام موفق

2- دریافت لینک وبینار و حضور در طول برنامه

3- تکمیل فرم نظرسنجی از طریق ایمیل دریافتی حاوی لینک نظر سنجی پس از اتمام برنامه