دکتر روح الله فتحی، عضور هیئت علمی و معاون آموزشی پژوهشگاه رویان، در گفت و گو با ایکنا، از برگزاری مجموعه سخنرانی های “ویژگیهای خانواده علوی: نقش و جایگاه آن در جهان روبه ظهور” از سوی شورای فرهنگی و معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان خبر داد و گفت:
ادامه خبر را از لینک زیر مشاهده نمایید: