به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان هشتمین وبینار آموزش ضمن خدمت «روش شناسی پژوهش های کمی و مقاله نویسی» با ظرفیت 31 نفر از پژوهشگران، کارشناسان و اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه برگزار شد.

در این وبینارخانم سمیرا وصالی  به ایراد سخنرانی به صورت آنلاین پرداختند.

وبینار فوق به صورت live در اینستاگرام معاونت آموزشی به آدرس Royan_edu به نمایش درآمد و 233 نفر از این وبینار بازدید و از مباحث آن استفاده نمودند.

در حین برنامه نیز خانم سمیرا وصالی به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند همچنین در این وبینار فرآیند نظرسنجی آنلاین و صدور گواهی الکترونیک به اجرا درآمد.