به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان نهمین وبینار آموزش ضمن خدمت «مبانی و فلسفه ثبت اختراعات در حوزه زیست پزشکی» با ظرفیت 34 نفر از اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه برگزار شد.

لازم به ذکر است تعداد 10 نفر از اعضاء هیئت علمی به صورت حضوری از این برنامه استفاده کردند.

در این وبینار آقای دکتر محمود حکمت نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری به ایراد سخنرانی به صورت آنلاین پرداختند.

در حین برنامه نیز ایشان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند، همچنین در این وبینار فرآیند نظرسنجی آنلاین و صدور گواهی الکترونیک به اجرا درآمد.