• تاریخ شروع دوره: ۲۱-۱۹ شهریور ۱۳۹۹
  • مدت: دو روز و نیم
  • مکان:آزمایشگاه سلولهای بنیادی برای همه
  • تعداد ثبت نام ها:۰ نفر
  • ظرفیت باقیمانده :۱۲ نفر
  • ظرفیت: ۱۲ نفر
  • ارگان برگزار کننده: پژوهشکده سلولهای بنیادی برای همه
  • گروه برگزار کننده: سلولهای بنیادی
  • کمیته علمی:
  • دبیر علمی: حمید صادقی آبندانسری
  • دبیر اجرایی: زهرا ناظمی

سرفصل های دوره

۱- مقدمه (اهمیت و جایگاه، انواع سیستم های دارورسانی، عوامل موثر در طراحی)

۲-  مایسل ها

۳- لیپوزوم ها

۴- الکترواسپری

۵-امولسیون

۶- هیدروژل ها

۷- میکروسوزن ها

۸- حامل های معدنی

۹- اسپکتروفتومتری

۱۰- مقدمه ایی بر کشت سلولی و ارزیابی های زیستی

۱۱- بررسی سمیت سلولی

۱۲- جذب سلولی ژن

گروه هدف

دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم زیست شناسی

هزینه دوره

فارغ التحصیلان و دانشجویان: ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام آنلاین