• تاریخ شروع دوره: ۱۷مرداد ۱۳۹۹
 • مدت: یک روزه
 • مکان:
  آزمایشگاه سلولهای بنیادی برای همه
 • ظرفیت باقیمانده :۰ نفر
 • تعداد ثبت نام ها:۲۰ نفر
 • ظرفیت: ۲۰ نفر
 • ارگان برگزار کننده: پژوهشکده سلولهای بنیادی برای همه
 • گروه برگزار کننده: سلولهای بنیادی
 • کمیته علمی:
  دبیر علمی: دکتر مهدی توتونچی
  دبیر اجرایی : مهدی حصارکی

سرفصل های دوره

۱- آشنایی با DNA و ساختار آن

۲- PCR و کاربردها

۳- انجام عملی تکنیک PCR

۴- آشنایی با انواع مختلف الکتروفورز

۵- انجام عملی تکنیک اکتروفورز بر روی آگارز

گروه هدف

دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم زیست شناسی

هزینه دوره

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ثبت نام آنلاین

با عرض پوزش، ظرفیت دوره تکمیل شده است.