فلوشیپ

از سال 1395 با استناد به مصوبه کمیسیون دائمی شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، پژوهشگاه رویان آزمون دستیاری تخصصی ناباروری را جهت متخصصین زنان و زایمان برگزار می نماید و سالانه از بین شرکت کنندگان 1 نفر جهت دوره فوق به مدت 18 ماه پذیرفته می شود.

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید

رخدادهای مهم

پوستر کنگره
بیست و دومین کنگره بین المللی بیولوژی تولید مثل
بیشتر
summer school
دوازدهمین مدرسه تابستانی بین المللی رویان
محصولات پیشرفته پزشکی با رویکرد کاربرد علوم زیستی
بیشتر
IDEA-SHOW Timeline
رویداد ایده پردازی ایده شو
بخش جانبی مدرسه تابستانی
بیشتر