فلوشیپ

از سال 1395 با استناد به مصوبه کمیسیون دائمی شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، پژوهشگاه رویان آزمون دستیاری تخصصی ناباروری را جهت متخصصین زنان و زایمان برگزار می نماید و سالانه از بین شرکت کنندگان 1 نفر جهت دوره فوق به مدت 18 ماه پذیرفته می شود.

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید