فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی، امکانی است برای دریافت سطحی از معلومات و اطلاعات علمی در فضایی خارج از محل اولیه تحصیل. این امکان ابتداً برای بهره مندی دانشجویان ایرانی از تجربیات و دانش مراکز علمی در سایر کشورها بوده است اما اخیراً با نگاهی خاص این فرصت برای بهره مندی دانشجویان از تجارب علمی دانشگاهها و مراکز علمی داخل کشور برای دانشجویان نیز فراهم شده است. اگر چه به نظر می رسد عامل اصلی اتخاذ این تصمیم، بروز محدودیتهای اقتصادی و یا تحریمهای خاص در دیگر کشورها نسبت به ایران عزیز بوده است، اما رشد و ارتقاء سطح علمی در مراکز علمی و دانشگاههای داخل کشور نیز بی شک در افزایش رغبت دانشجویان و محققین برای بهره مندی از “فرصت مطالعاتی داخل” بی تاثیر نبوده است.

معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان به عنوان متولی برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر فرآیندهای آموزشی در پژوهشگاه نیز بر اساس رسالت علمی و اجتماعی خود در جهت افزایش سطح علمی دانشجویان و محققین داخل کشور، مسئول پی گیری و رسیدگی به درخواست ها جهت بهره مندی از دوره “فرصت مطالعاتی” داخل می باشد. بدین ترتیب علاقمندان به این دوره ها می توانند درخواست های خود را از طریق شماره تلفن و یا ایمیل زیر برای معاونت آموزشی ارسال و از واحد مربوطه پی گیری نمایند:

تلفن تماس
021-23562452

education@royaninstitute.org

 

زمینه های تحقیقاتی

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید