فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی، امکانی است برای دریافت سطحی از معلومات و اطلاعات علمی‌در فضایی خارج از محل اولیه تحصیل. این امکان ابتداً برای بهره مندی دانشجویان ایرانی از تجربیات و دانش مراکز علمی‌در سایر کشورها بوده است اما اخیراً با نگاهی خاص این فرصت برای بهره مندی دانشجویان از تجارب علمی‌دانشگاهها و مراکز علمی‌داخل کشور برای دانشجویان نیز فراهم شده است. اگر چه به نظر می‌رسد عامل اصلی اتخاذ این تصمیم، بروز محدودیتهای اقتصادی و یا تحریمهای خاص در دیگر کشورها نسبت به ایران عزیز بوده است، اما رشد و ارتقاء سطح علمی‌در مراکز علمی‌و دانشگاههای داخل کشور نیز بی شک در افزایش رغبت دانشجویان و محققین برای بهره مندی از “فرصت مطالعاتی داخل” بی تاثیر نبوده است.

معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان به عنوان متولی برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر فرآیندهای آموزشی در پژوهشگاه نیز بر اساس رسالت علمی‌و اجتماعی خود در جهت افزایش سطح علمی‌دانشجویان و محققین داخل کشور، مسئول پی گیری و رسیدگی به درخواست‌ها جهت بهره مندی از دوره “فرصت مطالعاتی” داخل می‌باشد. بدین ترتیب علاقمندان به این دوره‌ها می‌توانند درخواست‌‌‌های خود را از طریق شماره تلفن و یا ایمیل زیر برای معاونت آموزشی ارسال و از واحد مربوطه پی گیری نمایند:

تلفن تماس
021-23562452

education@royaninstitute.org

 

زمینه‌‌‌های تحقیقاتی

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید