ششمین وبینار علمی با موضوع اهمیت استفاده از روشهای نوین جداسازی اسپرم در درمان ناباروری با سخنرانی جناب آقای دکتر محمدحسین نصراصفهانی  در تاریخ 13 مرداد ماه از ساعت ۱4 تا ۱5.۳۰  به انجام رسید.

در این وبینار انواع روشهای انتخاب یک اسپرم سالم و باکیفیت جهت انجام روشهای ناباروری  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در انتهای وبینار پرسش و پاسخ نیز صورت پذیرفت و سخنران به تمام سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند همچنین در این وبینار فرآیند نظرسنجی آنلاین و صدور گواهی الکترونیک به اجرا درآمد.