به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان وبینار علمی فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی با همت اساتید و اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه رویان و دانشکده علوم پایه و فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی و پژوهشکده سلولهای بنیادی و همکاری کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علم و فرهنگ، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی با ظرفیت ۱۵۰ نفر از متخصصین، پژوهشگران و دانشجویان مرتبط با حوزه علوم سلولهای بنیادی و مهندسی بافت برگزار شد.

در این وبینار سرکار خانمها دکتر شیوا نعمتی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان،گروه مهندسی سلول)،دکتر سارا رجبی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، گروه مهندسی سلول) دکتر پروانه فرزانه (عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی)، هدیه رحمتی (عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی) و جناب آقایان دکترسید ابوالحسن شاهزاده فاضلی (متخصص ژنتیک مولکولی عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان) دکتر محمد کاظمی آشتیانی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، گروه مهندسی سلول) دکتر مسعود وثوق (عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، گروه مهندسی سلول) دکتر عبدالرضا دانشور آملی(عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی )، دکتر رضا عمانی سامانی( دکترای اخلاق پزشکی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان) دکتر مصطفی حااج نصرالله (دکتری تخصصی دامپزشکی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان) و سینا عادلی (عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی) به ایراد سخنرانی به صورت آنلاین پرداختند.

همچنین وبینار فوق به صورت live در اینستاگرام معاونت آموزشی به آدرس royan_edu  به نمایش درآمد که طی چند ساعت اول ۳۰۰ نفر از این وبینار بازدید و از مباحث ان استفاده نمودند و همچنین طی ۲۴ ساعت ۳۷۶۰ نفر از مجموع ویدئوهای برنامه دیدن نمودند.

همچنین این وبینار دارای ۳ امتیاز بازآموزی از اداره کل آموزش مداوم پزشکی بود که مشمولین امتیاز با ثبت نام در این سامانه طی ۴۸ ساعت بعد از برگزاری برنامه مهلت پاسخگویی به سوالات از قبل طراحی شده را داشتند که بعد از قبولی موفق به دریافت گواهینامه با امتیاز آموزش مداوم شدند.

در انتهای برنامه نیز سخنرانان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند همچنین در این وبینار فرآیند نظرسنجی آنلاین و صدور گواهی الکترونیک به اجرادرآمد.