شرکت در این دوره ویژه دبیران محترم است.

  • تاریخ شروع دوره: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
  • مدت: ۶۰ ساعت (هر هفته ۲ جلسه)
  • ظرفیت:8 نفر
  • ظرفیت باقیمانده :5 نفر
  • تعداد ثبت نام ها:3 نفر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان – خانه زیست شناسی
  • نوع برنامه : حضوری- با رعایت کامل پروتوکل

توضیحات : در این دوره شرکت کنندگان مطالب زیر را فرا می‌گیرند

تکنیک های جنین شناسی

تکنیک های بافت شناسی

تکنیک های کشت سلول

بیوانفورماتیک

مقاله نویسی و روش تحقیق

تکنیک های مولکولی


هزینه:  ۳ میلیون تومان، پس از اعمال تخفیف ویژه ۱ میلیون تومان برای ثبت نام کامل دوره


زمان کلاس با اعمال نظر ثبت نام کنندگان است.