• تاریخ شروع دوره: ۱۵ و ۱۶مرداد ۱۳۹۹
 • مدت: یک روزه
 • مکان:
  آزمایشگاه سلولهای بنیادی برای همه
 • ظرفیت باقیمانده :۱۵ نفر
 • تعداد ثبت نام ها:۰ نفر
 • ظرفیت: ۱۵ نفر
 • ارگان برگزار کننده: پژوهشکده سلولهای بنیادی برای همه
 • گروه برگزار کننده: سلولهای بنیادی
 • کمیته علمی:
  دبیر علمی: دکتر سارا رجبی
  دبیر اجرایی : افشین نوری

سرفصل های دوره

۱- مقدمه ای بر مهندسی بافت و جایگاه سلول زدایی

۲- اصول سلول زدایی (فیزیکی، شیمیایی، آنزیمی)

۳- تمرین سلول زدایی از بافت و اندام

۴- روش های ارزیابی (هیستولوژی، رنگ آمیزی کلاژن و GAG، رنگ آمیزی DAPI، کمی سازی DNA)

۵- تهیه محلول و ژل

۶- تهیه اسفنج

۷- اصول کشت سلول

۸- کشت سلول روی داربست اسفنجی و انکپسولاسیون سلول درون ژل

۹- ارزیابی زیست سازگاری

گروه هدف

دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش علوم جانوری تکوینی و بیوشیمی

هزینه دوره

٣٨٠٠٠٠٠ ریال

ثبت نام آنلاین