به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان دومین وبینار بین المللی مشترک بین پژوهشگاه رویان و بیمارستان St. Luke’s ایالت میزوری آمریکا با عنوان Gonad re-Function: Why and How? با همت اساتید و اعضاء هیئت علمی پژوهشکده علوم تولید مثل با ظرفیت ۱۵۱ نفر از متخصصین، پژوهشگران و دانشجویان مرتبط با حوزه علوم تولید مثل در تاریخ اول تیرماه ۹۹ برگزار گردید.

 جناب آقای پروفسور محمدحسین نصراصفهانی متخصص جنین شناسی و رئیس پژوهشکده زیست فناروی پژوهشگاه رویان اصفهان مسئولیت پنل را برعهده داشتند.

ویبینار باسخنرانی پروفسور Sherman J Silber رئیس بیمارستان St. Luke’s با موضوع Ovarian Longevity, making Sperm and Eggs from Skin Cells آغاز گردید در ادامه سرکار خانم دکتر

بی تا ابراهیمی مدیر پژوهشی گروه بیولوژی تولید مثل- دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین علوم پزشکی و جنین شناس پژوهشگاه رویان با موضوع Ovarian Tissue Vitrification به ایراد سخنرانی پرداختند.

در انتها سرکار خانم دکتر فیروزه غفاری متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و مدیر پژوهشی گروه ناباروری زنان با موضوع Ovarian Tissue Transplantation به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین ۵۲۶ نفر بطور همزمان در لایو اینستاگرام معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان ویبینار را دنبال کردندو از مباحث آن استفاده نمودند.

در انتهای برنامه نیز سخنرانان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند همچنین در این وبینار فرآیند نظرسنجی آنلاین و صدور گواهی الکترونیک به اجرادرآمد.