به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان دومین وبینار آموزش ضمن خدمت  تعامل اعضای خانواده در زمان قرنطینه با حضور ۳۸ نفر از پژوهشگران، کارشناسان و اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه برگزار شد.

در این وبینار جناب آقای دکتر سعید عزیزی استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم روانشناختی به ایراد سخنرانی به صورت آنلاین پرداختند.

همچنین وبینار فوق به صورت live در اینستاگرام معاونت آموزشی به آدرس royan_edu  به نمایش درآمد و ۲۵۰ نفراز این وبینار بازدید و از مباحث آن استفاده نمودند.و همچنین طی ۲۴ ساعت حدودا ۱۰۰۰ نفر از این برنامه بازدید نمودند.

در حین برنامه نیز جناب آقای دکترعزیزی به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند همچنین در این وبینار فرآیند نظرسنجی آنلاین و صدور گواهی الکترونیک به اجرا درآمد.