دوره های کاربردی تخصصی و بالینی

 

نام دوره آموزشی حداقل ظرفیت تشکیل دوره طول دوره
گروه ژنتیک
سیتوژنتیک 1 و کاریوتایپ 1 یک ماه
سیتوژنتیک 2 1 300 ساعت دو ماهه
دست ورزی ژن 5 160 ساعت یک ماهه
گروه جنین شناسی
IVF-IVM موشی 1 یک ماه
گروه تصویربرداری
تصویربرداری 1 5 روز
گروه ناباروری مردان
ناباروری مردان 1 یک ماه
اسپرموگرام 1 2 هفته
گروه  مامایی
مامایی در ناباروری 1 یک ماه
گروه سلولهای بنیادی
بیوانفورماتیک 3 یک هفته

جهت شرکت در هر یک از دوره ها درخواست خود را به ایمیل education@royaninstitute.org ارسال فرمایید.

23562178 :تلفکس

 

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید