شرکت در این وبینار برای تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته های دانشگاهی مجاز است.

  • تاریخ شروع دوره: ۶ اسفند ۱۳۹۹
  • مدت:  ۱ جلسه
  • ظرفیت:8 نفر
  • ظرفیت باقیمانده :0 نفر
  • تعداد ثبت نام ها:8 نفر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان
  • نوع برنامه : حضوری

شرکت کنندگان در این دوره  مطالب زیر را فرا می‌گیرند

آشنایی با انواع روش های انجماد اسپرم
انجماد سریع اسپرم
آماده سازی بافت بیضه بیوپسی شده قبل از انجماد
انجماد بافت بیضه بیوپسی شده


دبیر علمی: دکتر بی‌تا ابراهیمی
دبیر اجرایی: حامد نرگسی


شروع کارگاه: ۶ اسفند 


هزینه: ۴۲۵ هزارتومان