به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان دهمین وبینار آموزش ضمن خدمت با موضوع «Presentation in English» با ظرفیت 34 نفر از اعضاء هیئت علمی، پژوهشگران و کارشناسان پژوهشگاه برگزار شد.

در این وبینار آقای سید وحید عسگری نژاد مقدم به ایراد سخنرانی به صورت آنلاین پرداختند.

همچنین وبینار فوق به صورت live در اینستاگرام معاونت آموزشی به آدرس royan_edu  به نمایش درآمد و 321 نفر از این وبینار بازدید و از مباحث آن استفاده نمودند.

در حین برنامه نیز ایشان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند، همچنین در این وبینار فرآیند نظرسنجی آنلاین و صدور گواهی الکترونیک به اجرا درآمد.