به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان بیست و یکمین برنامه (هشتمین دوره حضوری) آموزش ضمن خدمت «ثبت اختراع در ایران» با ظرفیت 25 نفر از اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه، در تاریخ 27 بهمن ماه  1399 در سالن جلسات روبروی دفتر مدیریت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این دوره جناب آقای محمود حکمت نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری به تدریس و آموزش ثبت اختراع در ایران پرداخته و در حین دوره نیز به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

همچنین در انتهای دوره، رفع اشکال برای تمامی شرکت کنندگان انجام شد.

لازم به ذکر است، در این دوره فرآیند نظرسنجی (ارزشیابی دوره) توسط شرکت کنندگان انجام و برای آنها گواهی شرکت در برنامه صادر شد.