• آقای دکتر روح‌الله فتحی معاون آموزشی
  23562246
 • خانم فرشته ذوقی مسئول دفتر معاونت آموزشی
  23562177
 • خانم لیلا دلیری مدیر اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی و آموزش بین الملل
  23562757
 • خانم مهسا شیخان کارشناس آموزش‌ بین الملل
  23562756
 • خانم الهام طاهری کارشناس دوره‏‌های بازآموزی آموزش مداوم
  23562178
 • خانم فهمیه کشفی مدیر دفتر ارزشیابی و ارتقاء اعضای هیئت علمی و آموزش‌ ضمن خدمت
  23562183
 • آقای سیدمحسن برقعی راد کارشناس امور اعضاء هیئت‌علمی و آموزش‌ ضمن خدمت
  23562452
 • آقای حمید عبدی‌پور کارشناس آموزش
  23562758
 • آقای میثم جنگ‌خواه مدیر آموزش مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت
 • خانم الناز زند کارشناس آزمایشگاه و کارگاه‌ها
 • آقای مهدی زربخش کارشناس سایت و فضای مجازی
  09031118415
 • آقای مسعود نفری مسئول آزمایشگاه سلولهای بنیادی برای همه
  223562499, 23562752

تلفکس: 23562178
وب سایت: www.royan-edu.ir
ایمیل: education@royaninstitute.org

فرم ارسال پیام