• آقای دکتر روح‌الله فتحی معاون آموزشی
  ۲۳۵۶۲۲۴۶
 • خانم فرشته ذوقی مسئول دفتر معاونت آموزشی
  ۲۳۵۶۲۱۷۷
 • خانم لیلا دلیری مدیر اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی و آموزش بین الملل
  ۲۳۵۶۲۷۵۷
 • خانم مهسا شیخان کارشناس آموزش‌ بین الملل
  ۲۳۵۶۲۷۵۶
 • خانم الهام طاهری کارشناس دوره‏‌های بازآموزی آموزش مداوم
  ۲۳۵۶۲۱۷۸
 • خانم فهمیه کشفی مدیر دفتر ارزشیابی و ارتقاء اعضای هیئت علمی و آموزش‌ ضمن خدمت
  ۲۳۵۶۲۱۸۳
 • آقای سیدمحسن برقعی راد کارشناس امور اعضاء هیئت‌علمی و آموزش‌ ضمن خدمت
  ۲۲۳۳۶۹۶۰
 • آقای حمید عبدی‌پور کارشناس آموزش
  ۲۳۵۶۲۷۵۸
 • آقای میثم جنگ‌خواه مدیر آموزش مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت
  ۲۲۴۳۶۳۰۰
 • خانم الناز زند کارشناس آزمایشگاه و کارگاه‌ها
  ۲۲۴۳۶۳۰۱
 • آقای مهدی زربخش کارشناس سایت و فضای مجازی
  ۲۲۴۳۶۳۰۱
 • آقای آصف گنجی نگهبانی و امور اجرایی
  ۲۲۴۳۶۳۰۱
 • آقای مسعود نفری مسئول آزمایشگاه سلولهای بنیادی برای همه
  ۲۲۳۵۶۲۴۹۹, ۲۳۵۶۲۷۵۲

تلفکس: ۲۳۵۶۲۱۷۸
وب سایت: www.royan-edu.ir
ایمیل: education@royaninstitute.org

فرم ارسال پیام