به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان وبینار کرونا ویروس در حاملگی و IVF با همت اساتید و اعضاء هیئت علمی پژوهشکده علوم تولید مثل با ظرفیت 150 نفر از متخصصین، پژوهشگران و دانشجویان مرتبط با حوزه علوم تولید مثل برگزار شد.

در این وبینار سرکار خانمها دکتر اشرف معینی (متخصص زنان، نازایی IVF و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)، دکتر مریم مشفقی (متخصص زنان، فلوشیپ پریناتالوژی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان)، دکتر ساغر صالحپور (متخصص زنان، نازایی IVF و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، دکتر مهری مشایخی (متخصص زنان، فلوشیپ نازایی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان) دکتر پوپک افتخاری (متخصص جنین شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان) به ایراد سخنرانی به صورت آنلاین پرداختند.

همچنین وبینار فوق به صورت live در اینستاگرام معاونت آموزشی به آدرس royan_edu  به نمایش درآمد که طی چند ساعت اول بیش از 1300 نفر از این وبینار بازدید و از مباحث ان استفاده نمودند.

در انتهای برنامه نیز سخنرانان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند همچنین در این وبینار برای اولین بار فرآیند نظرسنجی آنلاین و صدور گواهی الکترونیک به اجرادرآمد.