اهداف و برنامه راهبردی آموزش

اهداف معاونت آموزشی:

 • حرکت همگام با اسناد بالا دستی (پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و نقشه جامع علمی‌کشور)
 • حفظ و ارتقاء جایگاه مردم نهاد پژوهشگاه رویان با مشارکت در آموزش عمومی‌و اجتماعی
 • حفظ و ارتقاء توانایی علمی‌و اجرایی پرسنل پژوهشگاه رویان با تمرکز بر آموزش‌‌‌های ضمن خدمت
 • حفظ و ارتقاء جایگاه علمی‌پژوهشگاه رویان در سطح کشور و جهان  با استفاده از ابزار آموزش تخصصی

برنامه راهبردی آموزش:

 • ایجاد مرکز آموزش‌‌‌های تخصصی کوتاه مدت
 • ایجاد مرکز آموزشی سلولهای بنیادی برای همه
 • افزایش تولید و چاپ مستندات و بسته‌‌‌های آموزشی
 • تمرکز بر آموزش‌‌‌های بین الملل با ایجاد دفتر آموزش‌‌‌های بین الملل
 • افزایش سطح کیفی برنامه‌‌‌های آموزشی به خصوص کارگاه‌ها با توجه خاص به ارائه آموزش با کیفیت
 • حفظ و ارتقاء توانایی علمی‌و اجرایی پرسنل پژوهشگاه رویان با تمرکز بر آموزش‌‌‌های ضمن خدمت هدفمند
 • راه اندازی سامانه آموزش آنلاین و تدوین محتوای دوره‌‌‌های آموزش مجازی جهت متقاضیان دوره‌‌‌های آموزشی
 • افزایش مشارکتهای منظم و مدون گروهی و افزایش ارتباطات داخلی و خارجی با مراکز علمی‌معتبر ایران و جهان در برگزاری برنامه‌‌‌های آموزشی مشترک
 • تحکیم و افزایش کیفیت فعالیت‌ها و خدمات «اتوبوس تحقیقاتی» در جهت مشارکت رویان در برنامه‌‌‌های اجتماعی و تحقق اهداف پژوهشگاه رویان در انجام هرچه بهتر رسالت اجتماعی آن

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید