اهداف و برنامه راهبردی آموزش

اهداف معاونت آموزشی:

 • حرکت همگام با اسناد بالا دستی (پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و نقشه جامع علمی کشور)
 • حفظ و ارتقاء جایگاه مردم نهاد پژوهشگاه رویان با مشارکت در آموزش عمومی و اجتماعی
 • حفظ و ارتقاء توانایی علمی و اجرایی پرسنل پژوهشگاه رویان با تمرکز بر آموزش های ضمن خدمت
 • حفظ و ارتقاء جایگاه علمی پژوهشگاه رویان در سطح کشور و جهان  با استفاده از ابزار آموزش تخصصی

برنامه راهبردی آموزش:

 • ایجاد مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت
 • ایجاد مرکز آموزشی سلولهای بنیادی برای همه
 • افزایش تولید و چاپ مستندات و بسته های آموزشی
 • تمرکز بر آموزش های بین الملل با ایجاد دفتر آموزش های بین الملل
 • افزایش سطح کیفی برنامه های آموزشی به خصوص کارگاه ها با توجه خاص به ارائه آموزش با کیفیت
 • حفظ و ارتقاء توانایی علمی و اجرایی پرسنل پژوهشگاه رویان با تمرکز بر آموزش های ضمن خدمت هدفمند
 • راه اندازی سامانه آموزش آنلاین و تدوین محتوای دوره های آموزش مجازی جهت متقاضیان دوره های آموزشی
 • افزایش مشارکتهای منظم و مدون گروهی و افزایش ارتباطات داخلی و خارجی با مراکز علمی معتبر ایران و جهان در برگزاری برنامه های آموزشی مشترک
 • تحکیم و افزایش کیفیت فعالیت ها و خدمات «اتوبوس تحقیقاتی» در جهت مشارکت رویان در برنامه های اجتماعی و تحقق اهداف پژوهشگاه رویان در انجام هرچه بهتر رسالت اجتماعی آن

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید