پژوهشکده علوم پزشکی تولیدمثل

نام و نام خانوادگی گروه پژوهشی مرتبه علمی
دکتر عبدالحسین شاهوردی جنین شناسی استاد
دکتر پوپک افتخاری یزدی جنین شناسی دانشیار
دکتر بی تا ابراهیمی جنین شناسی دانشیار
دکتر بهار موقر جنین شناسی استادیار
دکتر روح الله فتحی جنین شناسی استادیار
دکتر علیرضا علیزاده مقدم ماسوله جنین شناسی استادیار
دکتر اعظم دالمن جنین شناسی استادیار
دکتر حمید گورابی ژنتیک ناباروری استاد
دکتر مریم شاه حسینی ژنتیک ناباروری استاد
دکتر پروانه افشاریان( مدیر گروه) ژنتیک ناباروری دانشیار
دکتر مهدی توتونچی ژنتیک ناباروری دانشیار
دکتر محمدرضا زمانیان ژنتیک ناباروری استادیار
دکتر مسعود بذرگر ژنتیک ناباروری استادیار
دکتر نوید المدنی ژنتیک ناباروری استادیار
دکتر امیر امیری یکتا ژنتیک ناباروری استادیار
خانم شبنم زرعی مرادی ژنتیک ناباروری مربی
دکتر فیروزه غفاری( مدیر گروه پژوهشی) ناباروری زنان استادیار
دکتر مرضیه شیوا ناباروری زنان استادیار
دکتر رضا افلاطونیان ناباروری زنان استادیار
دکتر فریبا رمضانعلی ناباروری زنان استادیار
دکتر مریم حافظی ناباروری زنان استادیار
دکتر مهری مشایخی( مدیر گروه آموزشی) ناباروری زنان استادیار
دکتر مریم مشفقی ناباروری زنان استادیار
دکتر کیاندخت کیانی ناباروری زنان استادیار
دکتر مرجان صباغیان ناباروری مردان دانشیار
دکتر رویا حسینی ناباروری مردان استادیار
دکتر نیلوفر سدیفی ناباروری مردان استادیار
دکتر حسام الدین سجادی ناباروری مردان استادیار
دکتر رضا عمانی سامانی اخلاق پزشکی استادیار
دکتر نرگس باقری لنکرانی تحقیقات پایه وجمعیتی بیماریهای غیرواگیر استادیار
خانم فریده ملک زاده ناباروری زنان مربی
آقای امیر رضا ادیب آذر اپیدمیولوژی سابق مربی
دکتر احمد وثوق تقی دیزج تصویربرداری دانشیار
دکتر فیروزه احمدی ( مدیر گروه) تصویربرداری دانشیار
دکتر مریم نیک نژادی تصویربرداری استادیار
خانم فاطمه زعفرانی تصویربرداری مربی

پژوهشکده سلول­های بنیادی

نام و نام خانوادگی گروه پژوهشی مرتبه علمی
دکتر حسین بهاروند( مدیر گروه) سلول های بنیادی استاد
دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد سلول های بنیادی استاد
دکتر مرضیه ابراهیمی سلول های بنیادی دانشیار
دکتر ناصر اقدمی سلول های بنیادی دانشیار
دکتر سحر کیانی سلول های بنیادی دانشیار
دکتر رضا مقدسعلی سلول های بنیادی استادیار
دکتر یاسر تهمتنی سلول های بنیادی استادیار
دکتر سارا رجبی سلول های بنیادی استادیار
دکتر لیلا ستاریان سلول های بنیادی استادیار
دکتر سیده نفیسه حسنی سلول های بنیادی استادیار
دکتر کوروش شاه پسند سلول های بنیادی استادیار
دکتر فائزه شکری سلول های بنیادی استادیار
دکتر انسیه حاجی زاده صفار سلول های بنیادی استادیار
دکتر مسعود وثوق سلول های بنیادی استادیار
دکتر محسن بصیری سلول های بنیادی استادیار
دکتر حامد دائمی سلول های بنیادی استادیار
دکتر پروانه محمدی سلول های بنیادی استادیار
دکتر فرشته اسفندیاری نژاد سلول های بنیادی استادیار
دکتر سیده سمانه حسینی سلول های بنیادی استادیار
دکتر لیلا تقی یار رنانی سلول های بنیادی استادیار
دکتر شریف مرادی سلول های بنیادی استادیار
دکتر سید مهدی خلیق رضوی سلول های بنیادی استادیار
دکتر سارا پهلوان سلول های بنیادی استادیار
دکتر لیلا منتظری سلول های بنیادی استادیار
دکتر محمدحسین قانیان سلول های بنیادی استادیار
دکتر سید مسعود نبوی پزشکی بازساختی دانشیار
دکتر الهام امیرچقماقی پزشکی بازساختی استادیار
دکتر لیلا عطایی فشتمی پزشکی بازساختی استادیار
دکتر سعید شفیعیان پزشکی بازساختی استادیار
دکتر مریم برکت پزشکی بازساختی استادیار
دکتر اعظم کوه کن پزشکی بازساختی استادیار
دکتر مرتضی ضرابی پزشکی بازساختی مربی

پژوهشکده زیست فناوری جانوری (اصفهان)

نام و نام خانوادگی گروه پژوهشی مرتبه علمی
دکتر محمد حسین نصر اصفهانی زیست فناوری تولید مثل استاد
دکتر مرضیه تولایی زیست فناوری تولید مثل استادیار
دکتر زهره میراحمدی زارع زیست فناوری مولکولی استادیار
دکتر کیانوش درمیانی زیست فناوری مولکولی استادیار
دکتر فرشاد همایونی مقدم زیست فناوری سلولی استادیار
دکتر الهه مسائلی زیست فناوری سلولی استادیار
دکتر مهدی حاجیان حسین آبادی زیست فناوری تولید مثل استادیار
دکتر فرنوش جعفرپور زیست فناوری تولید مثل استادیار