معرفی اعضاء هیئت علمی

پژوهشکده زیست پزشکی علوم تولیدمثل

پژوهشکده علوم پزشکی تولیدمثل

نام و نام خانوادگیگروه پژوهشیمرتبه علمی
دکتر عبدالحسین شاهوردیجنین شناسیاستاد
دکتر پوپک افتخاری یزدیجنین شناسیدانشیار
دکتر بی تا ابراهیمیجنین شناسیدانشیار
دکتر بهار موقرجنین شناسیاستادیار
دکتر روح الله فتحیجنین شناسیاستادیار
دکتر علیرضا علیزاده مقدم ماسولهجنین شناسیاستادیار
دکتر اعظم دالمنجنین شناسیاستادیار
دکتر حمید گورابیژنتیک ناباروریاستاد
دکتر مریم شاه حسینیژنتیک ناباروریاستاد
دکتر پروانه افشاریان( مدیر گروه)ژنتیک ناباروریدانشیار
دکتر مهدی توتونچیژنتیک ناباروریدانشیار
دکتر محمدرضا زمانیانژنتیک ناباروریاستادیار
دکتر مسعود بذرگرژنتیک ناباروریاستادیار
دکتر نوید المدنیژنتیک ناباروریاستادیار
دکتر امیر امیری یکتاژنتیک ناباروریاستادیار
خانم شبنم زرعی مرادیژنتیک ناباروریمربی
دکتر فیروزه غفاری( مدیر گروه پژوهشی)ناباروری زناناستادیار
دکتر مرضیه شیواناباروری زناناستادیار
دکتر رضا افلاطونیانناباروری زناناستادیار
دکتر فریبا رمضانعلیناباروری زناناستادیار
دکتر مریم حافظیناباروری زناناستادیار
دکتر مهری مشایخی( مدیر گروه آموزشی)ناباروری زناناستادیار
دکتر مریم مشفقیناباروری زناناستادیار
دکتر کیاندخت کیانیناباروری زناناستادیار
دکتر مرجان صباغیانناباروری مرداندانشیار
دکتر رویا حسینیناباروری مرداناستادیار
دکتر نیلوفر سدیفیناباروری مرداناستادیار
دکتر حسام الدین سجادیناباروری مرداناستادیار
دکتر رضا عمانی سامانیاخلاق پزشکیاستادیار
دکتر نرگس باقری لنکرانیتحقیقات پایه وجمعیتی بیماریهای غیرواگیراستادیار
خانم فریده ملک زادهناباروری زنانمربی
آقای امیر رضا ادیب آذراپیدمیولوژی سابقمربی
دکتر احمد وثوق تقی دیزجتصویربرداریدانشیار
دکتر فیروزه احمدی ( مدیر گروه)تصویربرداریدانشیار
دکتر مریم نیک نژادیتصویربرداریاستادیار
خانم فاطمه زعفرانیتصویربرداریمربی

پژوهشکده سلول­های بنیادی

نام و نام خانوادگیگروه پژوهشیمرتبه علمی
دکتر حسین بهاروند( مدیر گروه)سلول های بنیادیاستاد
دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژادسلول های بنیادیاستاد
دکتر مرضیه ابراهیمیسلول های بنیادیدانشیار
دکتر ناصر اقدمیسلول های بنیادیدانشیار
دکتر سحر کیانیسلول های بنیادیدانشیار
دکتر رضا مقدسعلیسلول های بنیادیاستادیار
دکتر یاسر تهمتنیسلول های بنیادیاستادیار
دکتر سارا رجبیسلول های بنیادیاستادیار
دکتر لیلا ستاریانسلول های بنیادیاستادیار
دکتر سیده نفیسه حسنیسلول های بنیادیاستادیار
دکتر کوروش شاه پسندسلول های بنیادیاستادیار
دکتر فائزه شکریسلول های بنیادیاستادیار
دکتر انسیه حاجی زاده صفارسلول های بنیادیاستادیار
دکتر مسعود وثوقسلول های بنیادیاستادیار
دکتر محسن بصیریسلول های بنیادیاستادیار
دکتر حامد دائمیسلول های بنیادیاستادیار
دکتر پروانه محمدیسلول های بنیادیاستادیار
دکتر فرشته اسفندیاری نژادسلول های بنیادیاستادیار
دکتر سیده سمانه حسینیسلول های بنیادیاستادیار
دکتر لیلا تقی یار رنانیسلول های بنیادیاستادیار
دکتر شریف مرادیسلول های بنیادیاستادیار
دکتر سید مهدی خلیق رضویسلول های بنیادیاستادیار
دکتر سارا پهلوانسلول های بنیادیاستادیار
دکتر لیلا منتظریسلول های بنیادیاستادیار
دکتر محمدحسین قانیانسلول های بنیادیاستادیار
دکتر سید مسعود نبویپزشکی بازساختیدانشیار
دکتر الهام امیرچقماقیپزشکی بازساختیاستادیار
دکتر لیلا عطایی فشتمیپزشکی بازساختیاستادیار
دکتر سعید شفیعیانپزشکی بازساختیاستادیار
دکتر مریم برکتپزشکی بازساختیاستادیار
دکتر اعظم کوه کنپزشکی بازساختیاستادیار
دکتر مرتضی ضرابیپزشکی بازساختیمربی

پژوهشکده زیست فناوری جانوری (اصفهان)

نام و نام خانوادگیگروه پژوهشیمرتبه علمی
دکتر محمد حسین نصر اصفهانیزیست فناوری تولید مثلاستاد
دکتر مرضیه تولاییزیست فناوری تولید مثلاستادیار
دکتر زهره میراحمدی زارعزیست فناوری مولکولیاستادیار
دکتر کیانوش درمیانیزیست فناوری مولکولیاستادیار
دکتر فرشاد همایونی مقدمزیست فناوری سلولیاستادیار
دکتر الهه مسائلیزیست فناوری سلولیاستادیار
دکتر مهدی حاجیان حسین آبادیزیست فناوری تولید مثلاستادیار
دکتر فرنوش جعفرپورزیست فناوری تولید مثلاستادیار

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید