به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان هجدهمین برنامه (ششمین دوره حضوری) آموزش ضمن خدمت «اصول و آداب تشریفات» با ظرفیت 10 نفر از غیر کارشناسان پژوهشگاه (پرسنل خدمات، حراست و نقلیه)، در تاریخ 16 دی و 6 بهمن ماه 1399 در سالن جلسات روبروی دفتر مدیریت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این دوره جناب آقای مجتبی خطیبی، مدیر واحد ایمنی و بهداشت پژوهشگاه رویان به تدریس و آموزش اصول و آداب تشریفات پرداخته و در حین دوره نیز به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

همچنین در انتهای دوره، رفع اشکال برای تمامی شرکت کنندگان انجام شد.

لازم به ذکر است، در این دوره فرآیند نظرسنجی (ارزشیابی دوره) توسط شرکت کنندگان انجام و برای آنها گواهی شرکت در برنامه صادر شد.