آموزشهای دانش‌آموزی و دانشجویی

آزمایشگاه سلول های بنیادی برای همه و اتوبوس تحقیقاتی
پژوهشگاه رویان با هدف اشاعه و ترویج علوم سلولی و آشنایی هر چه بیشتر جامعه با علم نوپای “سلول های بنیادی” اقدام به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه “سلول های بنیادی برای همه” نمود. همچنین جهت آموزش علم سلول های بنیادی به دانشجویان و به خصوص دانش آموزان مناطق دور از مرکز، اتوبوس تحقیقاتی آزمایشگاهی با تجهیزاتی شامل: 6 میکروسکوپ، دستگاه PCR، الکتروفورز، هود بیولوژیکی و همچنین مکانی برای نگهداری حیوانات آزمایشگاهی با همکاری شهرداری و ستاد سلول های بنیادی، تجهیز و راه اندازی گردید.
بر اساس رسالت ترویجی پژوهشگاه رویان در زمینه فوق، در سال 1397 مدارس زیادی از برنامه های آموزشی و ترویجی پژوهشگاه رویان بهره مند شدند. بدین ترتیب که در حدود 2972 دانش آموز در قالب 43 مدرسه به آزمایشگاه سلول های بنیادی برای همه مراجعه کرده اند و یا در اتوبوس سیار پژوهشگاه رویان، یک روز جذاب علمی را تجربه کرده اند

پژوهشگاه رویان برنامه ویژه‌ای را برای آشنایی دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان و دانشجویان رشته¬های مختلف علوم پایه و پزشکی تدارک دیده است. در این برنامه آموزشی که در روزهای یکشنبه در پژوهشگاه رویان دایر است، دانش‌آموزان و دانشجویان با وسایل و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی آشنا شده و از روند فعالیت‌های پژوهشی در زیست‌شناسی و پزشکی مطلع می گردند. همچنین دانش‌آموزان و دانشجویان در این بازدیدها می‌توانند از نزدیک با پژوهشگران در رابطه با آینده تحصیلی و مباحث علمی مرتبط گفتگو داشته باشند.
این برنامه با مدیریت آزمایشگاه سلول‌های بنیادی برای همه و همکاری روابط عمومی پژوهشگاه رویان برگزار می گردد

 

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید