آزمون سومین مدرسه تابستانی دانش آموزی پژوهشگاه رویان

سومین مدرسه تابستانی دانش آموزی رویان

آزمون سومین مدرسه تابستانی دانش آموزی رویان

مدت زمان پاسخ به سوالات 20 دقیقه می باشد

 

1. سوال

1. کدامیک از گزینه های زیر از کاربرد بیوانفورماتیک نیست؟

2. سوال

2. بیوانفورماتیک چگونه در دانش علوم جانوری به ما کمک می کند؟

3. سوال

3. بیوانفورماتیک چگونه به بهبود اب و هوا کمک می کند؟

4. سوال

کدام گزینه از مزیت های بیوانفورماتیک است؟

5. سوال

مطالعات ترجمانی چیست؟

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید